Welcome to HOMEX BUSINESS SERVICE(THAILAND) CO., LTD.

  • ที่อยู่ Bangkok, Thailand

  • โทรศัพท์086-367-8532

  • อีเมล [email protected]

น้ำยา

น้ำยาทำความสะอาดเฉพาะ

courses

ผลิตภัณฑ์เก็บฝุ่นพื้น

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขจัด และเก็บฝุ่นละอองต่างๆ ตามพื้นไม่ให้กระจายไปในอากาศ ...

courses

Chlorine 10%

มี Sodium hypochlorite เป็นสารประกอบหลักที่ใช้สำหรับฟอกขาวและฆ่าเชื้อ มีประสิ...

courses

Smart San Hand Soap H-1

สบู่ล้างมือ Smart San H-1 ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธ...

courses

Smart San Foaming Degreaser G-1

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบไขมันประสิทธิภาพสูงชนิดโฟม.

courses

Alpet Ess Sanitizer Food Grade 3.8L.

วิธีใช้ ใช้ฉีดฆ่าเชื้อที่มือหรือบนพื้นผิวของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ไม่ต้องเช็ดออ...

courses

Smart San Neutral Detergent N-2

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดค่าเป็นกลางสูตรเข้มข้น 5 เท่า ช่วยประหยัดและลดการจัดเก็บส...